NajHotel.eu
Pri registrácii nového ubytovacieho zariadenia prosím uveďte:
  • Názov ubytovacieho zariadenia,
  • E-mailovú adresu ubytovacieho zariadenia - zadaná e-mailová adresa bude slúžiť aj ako prihlasovacie meno do administračného rozhrania NajHotel.eu,
  • Adresu webovej stránky ubytovacieho zariadenia.
S výnimkou e-mailovej adresy je možné v budúcnosti všetky tieto údaje upraviť, resp. aktualizovať.