NajHotel.eu

NajHotel.eu: Reálne hodnotenia

Pre budovanie on-line reputácie ale aj pre identifikovanie slabších miest ubytovacieho zariadenia je dôležité, aby hodnotenia boli čo najreálnejšie.

Každý hosť je iný

Každý hosť je iný, má iné očakávania i požiadavky. Kým jeden hosť nemá žiadne extra nároky, iný hosť za cenu turistickej ubytovne vyžaduje služby 4-hviezdičkového hotelu. Pre strategické rozhodnutia ale aj pri on-line reputácii je preto potrebné odlíšiť prevládajúci názor od extrémov na oboch stranách (nie nadarmo sa napríklad pri krasokorčuľovaní škrtá najlepšia a najhoršia známka).

Rozdielnosť hostí sa prejavuje aj v miere spokojnosti s konkrétnym ubytovacím zariadením. Kým ubytovacie zariadenie môže byť úplne skvelé pre mladých hľadajúcich zábavu, to isté miesto môže byť nevyhovujúce pre rodiny s deťmi či starších ľudí.

Stačí rozhovor s hosťom?

Veľa ubytovateľov sa spolieha na rozhovor s hosťom počas pobytu. Takéto rozhovory o spokojnosti je však ťažko kvantifikovať, či analyzovať. Okrem toho, prezradí každý hosť pri osobnom rozhovore to, čo si naozaj myslí?

Kto píše hodnotenia?

Je naivné očakávať, že hosť po skončení pobytu v každodennom zhone nezabudne ohodnotiť ubytovacie zariadenie. Ak ubytovateľ alebo ubytovací portál nevyužíva proaktívny prístup, na hodnotenia nezabudnú len veľmi spokojní alebo veľmi nespokojní hostia. Aký je však reálny obraz podľa "mlčiacej" väčšiny?

Prečo sú na NajHotel.eu reálnejšie hodnotenia?

  • Hodnotenia je možné napísať iba na základe vygenerovaného tiketu. To garantuje, že nenájdete žiadne duplicitné hodnotenia a každé jedno hodnotenia napísal Váš skutočný klient. Takto sa eliminuje aj prípadná "sabotáž" od konkurencie.
  • Každý hosť patrí do istej skupiny hostí a pri pobyte má svoje očakávania a ciele. Na tieto očakávania a ciele NajHotel.eu nezabúda.
  • Základná schéma NajHotel.eu predpokladá proaktívny prístup ubytovateľa, ktorým ubytovateľ voči klientovi deklaruje, že ho zaujíma jeho názor a spokojnosť. Ubytovateľ oslovuje všetkých svojich hostí.
  • Pri využití elektronických tiketov dostane hosť tiket so žiadosťou o hodnotenie pobytu v správny čas. Navyše v dobe čítania e-mailu sedí za počítačom a pravdepodobnosť, že vyplní krátky dotazník sa zvyšuje.

NajHotel.eu bol navrhnutý tak, aby pre ubytovateľa zhromaždil čo najviac relevantných hodnotení a názorov hostí. Pri elektronických tiketoch je vyplnených až 60% dotazníkov.