NajHotel.eu

Základné informácie o NajHotel.eu

NajHotel.eu je webová aplikácia určená pre všetkých ubytovateľov (hotely, penzióny, chaty, kempingy, ...), ktorým záleží na spokojnosti ich klientov. Hlavným cieľom NajHotel.eu je poskytnúť ubytovateľom jednoduchý nástroj na získavanie, spracovanie, analyzovanie a publikovanie hodnotení od ich hostí.

Ďalší ubytovací portál? Nie.

NajHotel.eu nie je ďalší z ubytovacích portálov a ani nemá ambíciu konkurovať týmto portálom. Neponúkame ani reklamný priestor, ani prezentačný priestor ako náhradu za Vašu webovú stránku.

NajHotel.eu je nástroj pre ubytovateľov, ktorý im má pomôcť lepšie robiť ich každodenný biznis. Je to tiež nástroj, ktorým môžu efektívne doplniť svoje doposiaľ používané marketingové prostriedky (ubytovacie portály, webová stránka, ...) o dnes veľmi populárne budovanie on-line reputácie.