NajHotel.eu

NajHotel.eu: Jednoduchosť používania

Rýchle formuláre. V NajHotel.eu vieme, že dnes nemá nikto času nazvyš. Obzvlášť nie na vypĺňanie rozsiahlych formulárov a dotazníkov. Všetky formuláre boli preto navrhnuté tak, aby sa zameriavali na to, čo je dôležité. Vďaka tomu optimalizujeme čas ubytovateľov a hostí.

Všetko na mieru. Vieme, že ubytovacie zariadenia sa líšia svojim charakterom, či sú orientované na iné skupiny hostí. Dotazníkové formuláre sú preto generované na mieru každého ubytovacieho zariadenia a jeho hosťa.

Hovorme jazykom hostí. Za dôležité považujeme, aby NajHotel.eu komunikoval s hosťami v jazyku, ktorý im je čo najbližší. Aktuálne je v ponuke jazyková mutácia v slovenčine, poľštine a angličtine. Ďalšie jazykové mutácie sa pripravujú.