NajHotel.eu

Ako to funguje?

Základný princíp NajHotel.eu je postavený na jednoduchej schéme, ktorá sa skladá zo štyroch krokov:

  • Vytvorenie tiketu. Počas alebo po odubytovaní ("checkout-e") hosťa recepčný vytvorí na NajHotel.eu tiket pre realizovaný pobyt. Vytvorenie tiketu spočíva v zadaní základných údajov o pobyte (napr. dátum príchodu, dátum odchodu, ...), ktoré potom NajHotel.eu využije na predvyplnenie dotazníka na hodnotenie pobytu a pri analýze hodnotení. Tiket je možné vytvoriť aj bez akýchkoľvek údajov. Čím viac údajov však recepčný uvedie, tým cennejšie informácie možno získať analýzou hodnotení. Vytvorenie tiketu zaberie veľmi krátky čas.
  • Tiket pre hosťa. Ak pri vytváraní tiketu zadáte e-mailovú adresu hosťa, o všetko ostatné sa už automaticky postará NajHotel.eu. Hosťovi v správny čas zašle e-mailom tiket spolu s URL adresou dotazníka na hodnotenie pobytu. Celá elektronická komunikácia s hosťom je realizovaná vo zvolenom jazyku hosťa. NajHotel.eu je ale možné použiť aj v prípade, že nemáte alebo nechcete použiť e-mailovú adresu hosťa.
  • Hodnotenie pobytu. Hosť na základe inštrukcií v tikete vyplní dotazník, ktorý je pre neho a jeho pobyt vygenerovaný "na mieru". Tento dotazník vychádza zo špecifík ubytovacieho zariadenia a údajov o pobyte. Dotazník je koncipovaný tak, aby ho hosť mohol vyplniť v priebehu 3-4 minút.
  • Analýza hodnotení. Hodnotenie je uložené a spracované aplikáciou NajHotel.eu. Ubytovateľ si môže nastaviť upozornenia na nové hodnotenia, či hodnotenia môže nechať automaticky zverejniť na internete.